Dansimprovisatie

Dansen is heerlijk! Door te dansen kun je ontspannen, gevoelens vertalen in vorm en beweging, jezelf uiten, je energie kwijt en fit blijven!

Verwonderen, ontdekken, creëren, ontwikkelen van de eigen dans en van danstechnieken zijn de ingrediënten die deze danslessen bijzonder maken. Hierdoor kom je tot een persoonlijk dansproces en wordt de weg geopend naar nieuwe dansbelevingen. Als je danst, ervaar je allerlei bewegingskwaliteiten, zoals nuances tussen kracht en ontspanning. Je ervaart de tijd in ritme, tempo en maat en je ervaart de ruimte om je heen en je eigen lichaam in allerlei richtingen en vormen. Die belevingservaringen kun je omzetten in dans.

We dansen individueel, in duetten en groepsopdrachten. Naar aanleiding van een muziekstuk, een thema, een bewegingskwaliteit of bijvoorbeeld een schilderij. Je kunt hieraan je eigen creatieve invulling geven, door middel van de geleide dansopdrachten die gegeven worden.

Door te dansen en in beweging te zijn krijgt de wereld een extra dimensie!