Voor wie?

Het volgende aan gedrag of gedragingen kan een kind laten zien:

Sociaal/emotioneel gedrag:

 • veel boosheid of agressie
 • moeilijk contact maken en/of onderhouden met volwassenen of andere kinderen
 • (faal-)angstig
 • gespannenheid
 • teruggetrokken, sociaal isolement of geen vriendjes
 • negatief zelfbeeld of onzeker zijn
 • emotieregulatieproblemen
 • afwijzing in het contact met ouders
 • lusteloos/depressief
 • slaapproblemen

 

Cognitief gedrag:

 • aandachts-, motivatie- en/of leerproblemen
 • planningsproblemen
 • impulsiviteit
 • informatieverwerkingsproblemen

 

Vaak is ook in de manier van bewegen en in de lichaamstaal te zien dat het kind zich niet lekker voelt.

Bijvoorbeeld:

 • problemen met motorische basisvaardigheden
 • onhandig, houterig bewegen/te weinig lichaamsbesef
 • hooggevoeligheid
 • overbeweeglijkheid
 • coördinatieproblemen
 • passiviteit, traagheid (kan leiden tot obesitas)
 • problemen met de fijne motoriek/schrijfproblemen

 

Kinderen kunnen ook vastlopen in hun ontwikkeling ten gevolge van:
een stoornis, zoals AD(H)D, Autisme en aanverwante diagnoses (ASS; Asperger, PDD-NOS, NLD, etc.), hechtingsproblematiek en overige psychiatrische aandoeningen, een traumatische gebeurtenis in hun leefomgeving, zoals ziekte, verlies, scheiding, mishandeling of sexueel misbruik.

<