Psychomotorische Kindertherapie

Psychomotorische kindertherapie (PMKT) is therapie voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. De therapie heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen, waarna ouders en kind in staat zijn op eigen kracht verder te gaan. Uitgangspunt daarbij is acceptatie van de eigenheid van uw kind, de kwaliteiten, talenten en het vertrouwen in de eigen kracht.

In beweging zijn

Kinderen zijn altijd in beweging. Al bewegend leert een kind zichzelf en zijn omgeving kennen en wordt hij zich bewust van de wereld om hem heen. Als zijn ontwikkeling positief verloopt kan een kind vol zelfvertrouwen groeien.

Als de ontwikkeling van een kind ergens vastloopt, is dat meestal in het bewegingsgedrag te zien, het kan dan passief of juist overbeweeglijk zijn, zich onhandig gedragen, uit evenwicht zijn of coördinatieproblemen hebben. Dat kan zich dan uiten in gedragsproblemen, sociale- en of emotionele problemen. Kinderen kunnen in hun leven te maken krijgen met moeilijke situaties of gebeurtenissen zoals een scheiding, verhuizing, gepest worden op school of ziekte. Daardoor kan een kind uit balans raken. Het omgekeerde kan ook het geval zijn; een onhandige of houterige motoriek, of bijvoorbeeld overgevoelige zintuigen, kunnen zorgen voor sociale- en of emotionele problemen.

Een kind kan ook een interne ontwikkelingsproblematiek of bepaalde gevoeligheid hebben. Kinderen met een aan autisme verwante stoornis (ASS) en kinderen met ADHD problematiek kunnen moeite hebben met de belemmeringen en beperkingen die de stoornis met zich meebrengt.
Meestal is er sprake van meerdere factoren die elkaar beïnvloeden. De ouders en vaak ook de leerkrachten merken dat het kind niet lekker in zijn vel zit. Ouders kunnen zich onmachtig voelen als ze niet goed weten hoe ze hun kind kunnen helpen.

Bewegender- en spelenderwijs

In spel en beweging wordt een groot deel van iemands karakter zichtbaar. Wordt uw kind snel boos als het een spel verliest? Of angstig als er een bal op hem afkomt? Durft hij niet in een boom te klimmen, of is hij juist roekeloos en struikelt of valt hij daardoor regelmatig? Kan uw kind tijdens een voetbalwedstrijd in samenspel een bal overspelen naar de ander, of is het zo gericht op de bal dat het vergeet (of niet wil) overspelen? Bouwt hij een hut met een deur en ramen, of juist zonder, en wat zou dat kunnen betekenen? Speelt uw kind met veel fantasie? Welk verhaal wordt via het spel verteld?

PMKT sluit aan bij datgene wat een kind van nature al in zich heeft: beweging, muzikaliteit, creativiteit, dans, sport en spel. Al bewegend en spelend wordt uw kind in staat gesteld te uiten wat het niet in woorden kan uitdrukken en kan uw kind oefenen met nieuw gedrag. Hij/zij krijgt de kans om nieuwe ervaringen op te doen en/of negatieve ervaringen te verwerken. Om uw kind maximaal te ondersteunen in zijn veranderingsproces, is samenwerking met ouders en eventueel de leerkracht of andere betrokkenen heel belangrijk.

Individuele therapie of groepstraining kan ook uw kind helpen om met meer zelfvertrouwen en plezier verder te gaan op zijn/haar levensweg!

Voor meer informatie zie: www.NVPMKT.nl