Werkwijze

Wat is er aan de hand en hoe kunnen we uw kind helpen?
Samen met de ouders ga ik op zoek naar antwoorden. Het is belangrijk om uw kind goed te leren kennen. Er is geen algemeen recept passend bij bepaald gedrag. Ieder kind en iedere situatie anders, daarom zal ik een persoonlijk advies en behandelvoorstel doen. Daarna blijft er regelmatig contact met de ouders bestaan, via gesprekken, per telefoon of via email.

Onderzoeksfase

Eerst is er een intakegesprek met de ouders. De hulpvraag wordt geformuleerd en de levensgeschiedenis in beeld gebracht. Daarna volgt eventueel, met toestemming van de ouders, het verzamelen van gegevens uit school- en medische dossiers, en observatie in de thuis- of schoolsituatie.
Daarnaast komt uw kind een aantal keer naar de psychomotorische therapeut voor onderzoek en observatie. Er wordt gekeken naar verschillende ontwikkelingsgebieden, en deze worden, tezamen met de al eerder verzamelde gegevens, in een onderzoeksrapport verwerkt. Dit rapport wordt met de ouders besproken.

Advies

Als daar een advies uitkomt om te starten met psychomotorische therapie, en ouders gaan akkoord, wordt er een behandelplan opgesteld.

Behandelfase

Daarna volgt de behandelfase, waarin uw kind wekelijks op een vast tijdstip naar de therapieruimte komt. De duur van de behandeling is afhankelijk van de hulpvraag en de behandelresultaten. Tussentijds zijn er regelmatig evaluatiegesprekken met de ouders/opvoeders en eventuele andere betrokkenen.

Bewegender- en spelenderwijs

In spel en beweging wordt een groot deel van iemands karakter zichtbaar. Wordt een kind snel boos als het een spel verliest? Of angstig als er een bal op hem afkomt? Durft hij niet in een boom te klimmen, of is hij juist roekeloos en struikelt of valt hij daardoor regelmatig? Kan een kind tijdens een voetbalwedstrijd in samenspel een bal overspelen naar de ander, of is het zo gericht op de bal dat het vergeet (of niet wil) overspelen? Bouwt hij een hut met een deur en ramen, of juist zonder, en wat zou dat kunnen betekenen? Speelt een kind met veel fantasie? Welk verhaal wordt via het spel verteld?

PMKT sluit aan bij datgene wat een kind van nature al in zich heeft: beweging, muzikaliteit, creativiteit, dans, sport en spel. Al bewegend en spelend wordt het kind in staat gesteld te uiten wat het niet in woorden kan uitdrukken en kan het kind oefenen met nieuw gedrag. Het krijgt de kans om nieuwe ervaringen op te doen en/ of negatieve ervaringen te verwerken. Uitgangspunt daarbij is acceptatie van de eigenheid van het kind, de kwaliteiten, talenten en het vertrouwen in de eigen kracht. Om een kind maximaal te ondersteunen in zijn veranderingsproces, is samenwerking met ouders en eventueel de leerkracht of andere betrokkenen heel belangrijk.