ROTS en WATER training

 

 


 

Rots en Water training paticulier Rots en Water training scholen
ROTS WATER
zelfvertrouwen hebben
doelgericht zijn
denken aan jezelf
zelfbeheersing hebben
weten wat je wilt
staan voor je mening
durven en doen
aardig zijn
hulpvaardig zijn
denken aan een ander
contact maken
creatief zijn
flexibel zijn
kunnen luisteren

Rots & Water is een psycho-fysieke sociale vaardigheids-training. Deze training is geschikt voor zowel jongens als meisjes die sociale vaardigheden graag op een sportieve manier aan willen leren. Door het doen van oefeningen en spelletjes krijg je meer zelfvertrouwen en zelfbeheersing. De rots staat daarbij voor stevigheid, op jezelf vertrouwen en je eigen weg durven kiezen. Dit kan je bijvoorbeeld helpen om om te gaan met groepsdruk. Het water leert je meebewegen, open te staan voor de mening van anderen en je te verplaatsen in de ander. Bij de waterhouding staan vriendschap, verbondenheid en communicatie centraal. Je leert dit door met je lichaam bezig te zijn, maar ook door te communiceren. Je wordt sterker en behendiger, leert omgaan met agressie en conflicten en krijgt meer controle over je lichaam, je emoties en gedachten. En het is vooral heel leuk om te doen!'

Je leeft in je lichaam. Als je lichaam rustig voelt, ben je ook rustig naar buiten toe.
Lichaamstaal is 80% van de communicatie. 

Hoe?

We trainen in sportieve kleren en op blote voeten. Het is een psycho-fysieke training. Dit betekent oefeningen en doen en ervaringen opdoen waarbij voelen, denken en doen op elkaar worden aangesloten. We werken onder andere aan:

 • aandacht voor houding, stem en uitstraling
 • opkomen voor jezelf, nee kunnen zeggen, jezelf kunnen verdedigen
 • stevig staan, focussen
 • leren een keuze te hebben om iets wel of niet te doen
 • eigen grenzen voelen en stellen
 • de grenzen van de ander herkennen en respecteren
 • het effect van je gedrag gaan zien
 • andere oplossingen bedenken bij angst- en conflictsituaties
 • ontspannings-, spierkracht- en balansoefeningen
 • leren waarom er gepest wordt en wat je eraan kunt doen
 • anderen beter leren begrijpen, leren samenwerken
 • betrouwbaar zijn en de ander versterken
 • omgaan met groepsdruk en stress

Het resultaat is dat je je veiliger voelt en steviger in je schoenen komt te staan. Je kunt verschillende (conflict)situaties beter het hoofd bieden en op de juiste manier reageren. De ene keer kun je flexibel zijn als water. De andere keer kun je je stevig als een rots opstellen. Je leert je eigen gevoelens beter te begrijpen en onder woorden te brengen.

Voor wie?

Lichaamsbeweging staat centraal om kinderen die bijvoorbeeld angstig, druk, impulsief of onhandig zijn in het contact met andere kinderen op een actieve manier vaardigheden aan te leren zodat zij zich in sociale interacties weer sterk en veilig voelen. De training is geschikt voor kinderen die sociale, emotionele of gedragsproblemen hebben.

Voor meer informatie:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
www.rotsenwater.nl