ROTS en WATER voor basisscholen, leerkrachten en pedagogische opleidingen

 

Rots en Water training voor scholen Rots en Water training voor scholen
ROTS WATER
zelfvertrouwen hebben doelgericht zijn
denken aan jezelf
zelfbeheersing hebben
weten wat je wilt
staan voor je mening
durven en doen
aardig zijn
hulpvaardig zijn
denken aan een ander
contact maken
creatief zijn
flexibel zijn
kunnen luisteren  

ROTS en WATER training voor leerlingen

Rots & Water is een psycho-fysieke sociale vaardigheidsheids-training. Deze training is geschikt voor zowel jongens als meisjes die sociale vaardigheden graag op een sportieve manier aan willen leren. Door het doen van oefeningen en spelletjes krijgen ze meer zelfvertrouwen en zelfbeheersing. De rots staat daarbij voor stevigheid, op jezelf vertrouwen en je eigen weg durven kiezen. Dit kan je bijvoorbeeld helpen om om te gaan met groepsdruk. Het water leert kinderen meebewegen, open te staan voor de mening van anderen en zich te verplaatsen in de ander. Bij de waterhouding staan vriendschap, verbondenheid en communicatie centraal. De kinderen leren dit door met hun lichaam bezig te zijn, maar ook door te communiceren. Ze worden sterker en behendiger, leren omgaan met agressie en conflicten en krijgen meer controle over hun lichaam, emoties en gedachten. En het is vooral heel leuk om te doen!'

Hoe?

We trainen in sportieve kleren en op blote voeten. De leerkracht doet actief mee in de les. Het is een psycho-fysieke training. Dit betekent oefeningen doen; ervaringen opdoen waarbij voelen, denken en doen op elkaar worden aangesloten. Door te bewegen worden deze koppelingen in de hersenen gemaakt.

Je leeft in je lichaam. Als je lichaam rustig voelt, ben je ook rustig naar buiten toe.
Lichaamstaal is 80% van de communicatie.

Er wordt gewerkt aan onder andere: stevig staan, focussen, opkomen voor jezelf, inzetten van houding, uitstraling en stemgebruik, eigen grenzen voelen en stellen, de grenzen van de ander herkennen en respecteren, betrouwbaar zijn en de ander versterken, jezelf verdedigen, jezelf ontspannen, samenwerken en omgaan met groepsdruk en stress. Dit in combinatie met het ontwikkelen van mentale en sociale vaardigheden.

Het resultaat is dat kinderen zich veiliger voelen en steviger in hun schoenen komen te staan. Ze kunnen verschillende (conflict)situaties beter het hoofd bieden en op de juiste manier reageren. De ene keer kunnen ze flexibel zijn als water. De andere keer kunnen ze zich stevig als een rots opstellen. Ze ontwikkelen betere communicatie vaardigheden en meer lichaamsbewustzijn. Hierdoor groeit ook hun emotioneel bewustzijn. Zo leren ze hun eigen gevoelens beter te begrijpen en onder woorden te brengen. Ook in de klas kunnen veranderingen merkbaar zijn, zoals: meer tolerantie en begrip voor elkaars eigenheid, beter kunnen samenwerken, voor je mening durven uitkomen, meer behulpzaamheid en minder pestgedrag.

Voor meer informatie: www.rotsenwater.nl 

Voorwaarden 'Rots en Water training' op de basisschool:

 • Cursusduur: 8 - 12 lessen van 1 uur
 • De training wordt wekelijks op een vast tijdstip / vaste dag aangeboden.
 • De training vindt plaats in een (opgeruimde) gymzaal of speelzaal.
 • Deelname van een enthousiaste leerkracht. Van de leerkracht wordt verwacht deel te nemen aan de les om de kinderen te helpen en het groepsproces te kunnen ondersteunen.

Tijden en prijzen voor 'Rots en Water training' op de basisschool:
In overleg met de school. Een offerte wordt op maat gemaakt.

ROTS en WATER training voor leerkrachten

Ook voor het team leerkrachten van de school kan een Rots en water training een aanvulling zijn in de dagelijkse lespraktijk. Zelf heb ik ruim twintig jaar ervaring als leerkracht en docent, en van daaruit weet ik goed wat er speelt in een klas en op school.

Thema's die aan de orde kunnen komen, in overleg met het desbetreffende team, zijn:

 • het inzetten van houding, uitstraling en stemgebruik tijdens het lesgeven
 • eigen grenzen voelen en stellen en de grenzen van de leerlingen herkennen en respecteren
 • betrouwbaar zijn voor de leerlingen en hun zelfvertrouwen versterken
 • hoe blijf ik stevig staan op momenten van chaos in de klas
 • opkomen voor jezelf, je eigen mening durven geven (b.v. in een vergadering)
 • kunnen ontspannen en kunnen focussen in stressvolle situaties
 • prettig kunnen samenwerken met collega's, kunnen luisteren en openstaan voor ideeën van een ander

Tijden en prijzen voor de 'Rots en Water' training of workshop voor leerkrachten:
In overleg met de school. Een offerte wordt op maat gemaakt. 

ROTS en WATER training op pedagogische opleidingen

Trainingen en workshops voor studenten aan Pedagogische opleidingen.

Tijden en prijzen voor de 'Rots en Water' training of workshop:
In overleg met de opleiding. Een offerte wordt op maat gemaakt.